AirConomy® od firmy SCHÜTZ

Vyspělá technika pro vyvážené klima prostoru.

AirConomy 01 - jedalen

AirConomy od firmy SCHÜTZ je ideální řešení pro všechny, kteří kladou důraz na pohodu mezi vlastními čtyřmi stěnami, nebo v kanceláři. Vytápění, větraní, chlazení - se systémem AirConomy nabídne  zákazníkům "multifunkční" systém, který umožní zhluboka sa nadechnout v každém ročním období.

air conomy® vytápí.

Pohodové teplo v obytném a pracovním prostoru osvědčeným systémem podlahového vytápění:
air conomy® sa postará o příjemné a jemné sálavé teplo nad celou plochou podlahy - stále v optimálním tepelně fyziologickém rozsahu teplot.

air conomy® větrá.

Čerstvý a príjemně temperovaný vzduch ve všech prostorech:
Patentovaná systémová deska air conomy® zaručuje optimální rozdělování do všech prostorů.
Předehřátý, nebo zchlazený venkovní vzduch proudí do prostoru podle volby -vzduchové vyústění umístěné do podlahy umožňuje bezprůvanový a nenápadný přívod vzduchu. Systémem odtahu je odpadní vzduch priváděný do jednotky, kde odevzdá svoje teplo, aby předhřál připravený venkovní vzduch.

air conomy® chladí.

Chlazení při příliš vysokých letních teplotách:
Pokud je třeba, air conomy® čerpá do potrubí v podlaze chladící vodu. Na principu mírného chlazení se prostředníctvím podlahy odvedou teplotní zisky.

air conomy® - hygienicky nezávadný.

Pro svoji multifunkčnost splňuje air conomy® nejvyšší nároky na bytové a pracovní prostředí. Zápachem a škodlivinami znečistěný vzduch v prostorech je průeběžně vyměňovaný.
Filtrovaný čerstvý vzduch zabraňuje poškození stavebních konstrukcí vlhkostí a vznikem plísní.
S air conomy® je vždy možné projektovat individuálně podle směrnice VDI 6022.
Nechte si poradit.

Referenčná budova: www.schuetz.net
 

Inovativní technika na míru!

AirConomy 02 - manzelia na podlahe


air conomy® nabízí optimální řešení pro:

 • domy pro jednu a více rodin
 • zimní zahrady
 • školy a mateřské školky
 • kancelářské a správní budovy
 • výstavní a shromažďovací prostory

Volné uspořádání prostoru.

Vzájemně  propojený systém součástí umožňuje úplně volnou tvorbu prostoru podle individuálního zadání. Všechna vedení kanálů jsou umístěna do izolace a po nanesení betonového potěru není víc vidět.

Šetření energií.

Pokroková technika systému zaručuje velmi energeticky úsporný provoz. Zpětným získávaním tepla z odpadního vzduchu a nízkou teplotou vvytápěcí vody dosahujeme efektívní využití vytápěcí energie. Řízené větraní prostoru v kombinaci s nízkou teplotou: air conomy® nabízí přesně to, co požaduje německé ustanovení o úsporách energie (EnEV). Současné české  předpisy směřují k naplnění požadavku EnEV v blízké budoucnosti.

Inteligentní systém s mnoha kladnými body.

AirConomy 03 - Manzelia v obyvacke

air conomy® se  stará o optimální rozdělovaní přívodního vzduchu bez nákladných potrubních rozvodů. Celý rozvod vzduchu je umístěný do izolace a po nanesení potěru není  vidět.

Systémová deska air conomy® upevňuje vytápěcí trubky na horní straně a vzduch je vedený pod spodní stranou.

air conomy® spojuje mnoho výhod v jednom inteligentním systému.

 • možnost volného uspořádaní prostoru
 • vytápění-větraní-chlazení v jednom systému
 • zlepšení kvality bydlení vytvořením ideálního ovzduší v prostoru
 • vytápět v zimě, chladit v letě
 • bezprůvanová výměna vzduchu
 • komfortní teplotní poměry
 • způsob provozu šetřící energii
 • využití nízké teploty vytápěcího média
 • zpětné získavání tepla
 • vysoká provozní spolehlivost
 • jistota správného projektu
 • jednoduchá montáž a obsluha
 • současti systému jsou připravené k vzájemnému sestavení
 • vyzrálá technologie systému

Promyšlená skladba podlahy umožňuje přehlednou a jednoduchou montáž.

 • těsné položení tepelné a kročejové izolace bez spár s izolačnými pásy po okrajích na hrubou podlahu.
 • položení podlahových kanálů od stoupačky do jednotlivých místností.
 • přiřazení vzduchových výustek a položení systémové desky.
 • jednoduché přichycení vytápěcí trubky na systémovou desku a napojení na rozdělovač.

Složení podlahy.

Jako podlahové krytiny air conomy® jsou vhodné všechny materiály, které se používají na podlahové vytápění: koberce, parkety, dlažba a laminátová plovoucí podlaha. Obrázky ukazují různé skladby podlah v detailu.

Složení podlahy proti stejně vytápěnému prostoru

AirConomy 04 - Skladba podlahy

 1. tepelná a kročejová izolace EPS-T 040 typu 25-2
 2. tepelná izolace EPS 040 DEO 30mm
 3. podlahový kanál
 4. modul z výustků
 5. aircon-floor-spodní deska
 6. systémová deska aircon 20
 7. aircon-takk-příchytka vytápěcí trubky
 8. krycí pás podlahového kanálu
 9. mazanina
 10. rám s nasadenou mřížkou

Složení podlahy proti prostoru s venkovní teplotou

 1. přídavná tepelná izolace PUR E 32 ac
 2. tepelná izolace EPS040 DEO 30mm
 3. podlahový kanál
 4. modul s výustkou
 5. aircon-floor-spodní deska
 6. systémová deska aircon 20
 7. aircon-takk-příchytka vytápěcí trubky
 8. krycí pás podlahového kanálu
 9. mazanina
 10. rám s nasadenou mřížkou

Vzduchotechnické jednotky a regulace.

Optimální řízení a regulace air conomy® vyžaduje odpovídající vzduchotechnické a ovládací jednotky. SCHÜTZ nabízí vyspělou špičkovou technologii, která zaručuje bezpečný, komfortní a energii šetřící provoz air conomy®.

Vytápění/větrání: s jednotkou pro zpětné získávání tepla WRG 300
 

AirConomy 05 - mala VZT jednotka

 • až 90% zpětného získávaní tepla
 • max.množství vzduchu 270 m3/hod. 
 • dálkové ovládaní s trojstupňovým přepínačem a vypínačem s funkcí zapnuto-vypnuto.
 • plně automatický obtok
 • jednoduchá instalace.
 • ventilátory s jednosměrným napájením pro úsporný provoz
 • odvod kondenzátu
 • jednoduchá údržba

Vytápění/větraní/chlazení: s centrálnou jednotkou aircon 500
 

 • až 84% zpětného získávání tepla
 • max.množství vzduchu 500 m3/hod.
 • naprogramovatelný týdení provoz
 • nastavení dálkovým ovládaním
 • řízení regulační jednotkou
 • jednoduchá údržba odnímatelnými kryty
 • odvod kondenzátu
 • možné napojení na EIB
 • motory ventilátorů s elektronicky řízenýmí otáčkami pro úsporný provoz.

AirConomy 06 - velka VZT jednotka

Servis firmy SCHÜTZ

 • spolehlivý partner odborných řemeslnickych firem  "vytápění-větraní-klimatizace"
 • přímá dodávka odborné firmě
 • kompletní dodávka systému
 • přímé dodaní na místo stavby
 • proškolení o systému na místě
 • garance  záručního a pozáručniho servisu
 • podpora při zaměření domu a prodejní rozhovory
 • školení

Včetně jistoty projektu a servisu.

Vyzrálá  technika systému z jedné ruky: SCHÜTZ nabízí svým zákazníkům individuální servis projektu - od zhotovení nabídky až po detailní projektovou dokumentaci. Při koordinovaném předcházejícím postupu je air conomy postupně rozšířitelný po jednotlivých funkcích o vytápění, větraní, chlazení.

 • předběžný návrh nákladů
 • nabídka upřesněná podle projektu
 • projekt systému a koordinace
 • výpočet tepelných ztrát
 • výpočet vytápěcí plochy podlahy
 • zjištění množství vzduchu
 • výpočet sítě kanálů
 • zjištění průtokového množství
 • výkresy včetně sítě kanálů a skladby podlahy
 • výpočet průtočného množství
 • výkres vzduchotechnické jednotky s rozměry

Inovativní technika pro dům otvírá nové perspektivy.

AirConomy 07 - vizualizacia


Sluneční kolektor

 • S air conomy® je teplo využitelné zvláště pri malém slunečním svitu.

Podzemní vzduchový výměník

 • V zimě: studený venkovní vzduch předhříváme v zemi, v jednotce zpětného získávání tepla získáme teplo z odpadního vzduchu, dohřejeme v air conomy podlaze.
 •  V létě: v zemi chladíme venkovní vzduch, v centrální vzduchotechnické jednotce dochází k opačnému chladícímu efektu a air conomy podlahu chladí.

Tepelné čerpadlo so zemním kolektorem

 • Výhřívací faktor tepelného čerpadla se zvyšuje, protože air conomy® pracuje s nižší hodnotou teploty vytápěcí vody.

Tepelný zásobník

 • Nízká úroveň teploty znamená: nižší ztráty tepla,  vyrovnávaci zásobník ukládá teplo,  zdroj tepla se zapíná méně často.

Naši vývojový inženýři hledají neustále inovatívní a ještě efektívnejší řešení v technice pro dům. Současný vývoj otvírá architektům, stavebníkům a řemeslníkům úplně nové perspektivy. Od slunečního kolektoru přes zemní výměník až k tepelnému čerpadlu - s air conomy® dosáhnete maximální účinnost!